Trondheimsrosen

Et kjært Trondheimssymbol som er å finne på en rekke flotte produkter, deriblant smykker, ørepynt, brosjer, slipsnål og ring i sølv.

Den stiliserte rosen går tilbake til Nidaros domkapittels segl fra 1500-tallet. Rosen benyttes i mange ulike sammenhenger i Trondheim, blant annet i Trondheims byflagg.

Trondheimsrosen, også kalt Olavsrosen, er et av flere motiver med roser og kors er i norsk folketradisjon og kultur blitt knyttet til Olav den hellige. Navnet Olavsrose er blitt forbundet med den stiliserte, botaniske roseblomsten. Motivet er benyttet i folkekunsten, muligens alt i middelalderen, og er knyttet til Olavstradisjonen.